Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber
Prøven i samfundsfag er en mundtlig prøve på baggrund af en selvvalgt problemstilling og med inddragelse af et produkt, som du selv har udarbejdet. I må gå til prøve individuelt eller i grupper på 2-3 elever.
 
© Colourbox