Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber
Søg i portalen

ÅRSPLANER


Du kan udarbejde din egen årsplan ved at anvende Planlæggeren.

En anden mulighed er at bruge vores skabelon til årsplaner, som ligger i redskabskassen til læreren sammen med eksempler på årsplaner til hhv. 8., 9. og 10. klasse.

I de tre eksempler på årsplaner viser kolonnen Indhold, hvilke væsentlige, faglige begreber/fagudtryk der behandles i det pågældende delforløb. I fordelingen af undervisningsforløb (og dermed timeforbruget) er der taget højde for uforudsete begivenheder i løbet af året. I årsplanen for 9. klasse er der også indlagt tid til prøveforberedelse.

Årsplan 8. klasse
Til rådighed: 40 uger – 80 lektioner. Årsplanen beslaglægger 66 lektioner.

Årsplan 9. klasse
Til rådighed: 32 uger – 64 lektioner. Årsplanen beslaglægger 57 lektioner.

Årsplan 10. klasse
Til rådighed: 36 uger – 72 lektioner. Årsplanen beslaglægger 66 lektioner.

Nye undervisningsforløb, som publiceres på fagportalen i løbet af skoleåret, indgår først i årsplaneksemplerne det følgende skoleår, men vil naturligvis kort efter publicering være tilgængelige i Planlæggeren.