Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber
Søg i portalen

KOLOFON

samfundsfag.gyldendal.dk
ISBN 87-625-0586-5
© 2013 Gyldendal A/S, København

Brugen og indholdet af abonnementet på samfundsfag.gyldendal.dk er underlagt almindelige bestemmelser om dansk ophavsret.

Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forlaget – bortset fra eventuelle dokumenter beregnet til udprint. Disse må printes og kopieres til de elever og lærere, der er omfattet af abonnementet.

Der skal afregnes Copydan-vederlag af print og kopier.

FORLAGSREDAKTION: Kim Møller Hansen

Indtil 1. august 2014

Forlagsredaktion: Trine Einspor og Julie Trojaborg
Ekstern redaktion: Anders Stig Christensen, Rune Riberholt og Mai Rasmussen (forløbet Velfærd)
Billedredaktion: Trine Einspor og Mette Hemmingsen

FORFATTERE:

 • Anders Stig Christensen er lektor i samfundsfag ved læreruddannelsen i Odense, University College Lillebælt, og har undervist på læreruddannelsen og på kurser for lærere siden 1999. Har bl.a. skrevet grundbogssystemet Samfundsfag 8-9.
 • Rune Riberholt er lektor i samfundsfag på Metropol – Institut for Skole og Læring, og har undervist på læreruddannelsen på Frederiksberg og på kurser for lærere siden 2000.
 • Lene Nors Nielsen er folkeskolelærer på Skolen på Duevej på Frederiksberg. Hun er uddannet fra Frederiksberg Seminarium i 2009 med linjefag i samfundsfag, historie, matematik og fysik/kemi. Lene har bl.a. udarbejdet fagportalens årsplaner, bidraget til afsnittet om læringsmålstyret undervisning og udarbejder bl.a. opgaver til Spot på verden.
 •  Morten Timm er lærer på Nørrebro Park Skole i København. Han er cand. mag. i samfundsfag og filosofi fra Københavns Universitet i 2001 og sidenhen uddannet som lærer på KDAS i 2007 med linjefag i samfundsfag og dansk. Morten har bl.a. udarbejdet forløbet Medier og demokrati og artikler til Spot på verden. 
 • Ebbe Kromann-Andersen er kandidat i pædagogik og arbejder som lektor i didaktik ved Institut for Læring og Skole, Professionshøjskolen Metropol. Han har skrevet forløbet Innovation.
 • Henrik Wølhk Larsen er lektor i samfundsfag, historie og entreprenørskab på VIA University College og har undervist på læreruddannelsen i Silkeborg og Aarhus og på kurser for lærere siden 1998.
 • Carsten Linding Jakobsen er lektor i samfundsfag og historie ved læreruddannelsen i Århus og har undervist siden 1995. Er bl.a. medforfatter på "Samfundsfag i skolen – En undersøgelse af samfundsfag med fokus på demokratisk dannelse".
 • Anne Okkels Birk er kandidat i statskundskab og har en diplomuddannelse i krimonologi. Hun underviser på DIS og arbejder som selvstændig konsulent. Hun har skrevet forløbet Kriminalitet og Straf.
 • Marie Østergaard Knudsen er forfatter og journalist. Hun har igennem mange år skrevet årbøgerne Horisont, som udgives af forlaget Bertmark. Marie Østergaard Knudsen skriver artikler til Spot på verden.
 • Christian Arnth Jørgensen er lærer på Pilegårdsskolen i Tårnby. Han er beskikket censor i historie og samfundsfag og uddannet som lærer på Frederiksberg Seminarium i 2009 med linjefag i historie, samfundsfag, matematik og madkundskab. Christian Arnth Jørgensen har bl.a. skrevet Prøve med problemstilling, artikler til Spot på verden og er medforfatter på kurset Søg på nettet..
 • Anders Bergmann Krogh er lærer på Brøndbyvester Skole. Han er uddannet som lærer på Frederiksberg Seminarium med linjefag i dansk, samfundsfag, idræt og kristendomskundskab/religion. Anders skriver artikler til Spot på verden.
 • Simon Reenberg er uddannet journalist og arbejder i redaktionen på Søndagsavisen. Han har gennem årene leveret undervisningsmateriale af forskellig art til folkeskolen og voksenundervisning. Simon skriver artikler til Spot på verden.
 • Sascha Bloch Nielsen blev uddannet lærer i 2001 fra Vordingborg Statsseminarium med linjefag i historie og samfundsfag og har diplom i ledelse fra Ingeniørhøjskolen i 2012. Læringsvejleder og underviser i udskolingen på Borup Skole i Køge. Sascha er forfatter til forløbet Social arv, Spot på verden-artiklen Ry-sagen og pædagogisk konsulent på forløbet Globale værdikæder.
 • Lise Penter Madsen er bachelor i Teatervidenskab og uddannet journalist. Hun har bl.a. skrevet og redigeret en række undervisningsmaterialer til grundskolen og gymnasiet. Lise skriver artikler til Spot på verden.
 • Silas Jonsbo er lærer fra Blaagaard Seminarium med linjefagene matematik, historie, idræt og biologi. Hans nuværende arbejdsplads er Maglehøjskolen i Ølstykke. Silas skriver artikler til Spot på verden.
 • Anja Jonsbo er uddannet lærer fra Frederiksberg Seminarium med linjefagene dansk, historie, billedkunst og kristendom. Hun arbejder på Tjørnegårdsskolen i Gentofte. Anja skriver artikler til Spot på verden.
 • Charlotte Rytter er selvstændig danskkonsulent med en del års erfaring fra folkeskolen. Tidligere fagkonsulent i dansk i Undervisningsministeriet (2010-2014). Charlotte er medforfatter på kurset Søg på nettet.
 • Bente Wain er lærer og underviser i dansk og samfundsfag. Bente er medforfatter på kurset Søg på nettet.
 • Elizabeth Boye er cand.merc fra Copenhagen Business School og Master i Udviklingsstudier fra Uppsala Universitet samt Managing partner i Sociability ApS. Elizabeth er medforfatter på forløbet Globale værdikæder.
 • Jette Hagensen er cand.scient.soc. i forvaltning og geografi samt indehaver af Envice. Jette er medforfatter på forløbet Globale værdikæder.
 • Maja Grønkjær er cand.scient. i geografi og geoinformatik. Maja er forfatter til Soja-casen i forløbet Globale værdikæder.
 • Ditte Marie Pagaard er cand.scient. i geografi og arbejder som lektor på UCC Campus Carlsberg. Ditte har været konsulent på forløbet Globale værdikæder.
 • Jon Kabell er illustrator og har leveret tegninger til forløbet Globale værdikæder.
 • TEKNISK TILRETTELÆGGELSE OG UDVIKLING: Gyldendal Web

  GRAFISK DESIGN: Frk. Frost, Hanne Louise Nielsen og Nils Thobo-Carlsen

  ILLUSTRATIONER: Hanne Louise Nielsen

  VÆRKTØJER:

  • SAMFUNDSLEX: Anders Stig Christensen, Rune Riberholt, Morten Timm m.fl.
  • METODER I SAMFUNDSFAG: Rune Riberholt

  VIDEOINTERVIEWS: Julie Trojaborg

  IWB-FILER: Christian Langstrup Larsen

  EKSTERNE SAMARBEJDER:

 • "Med døden til følge" af Eva Mulvad, Monday
 • "Masser af ord", Folkekirkens Nødhjælp
 • "Hold dig fra karteller!", Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Innovation. Kjeld Petersen, KreaConsult, er medudvikler af KIE-toolboxen og dermed de anvendte arbejdsark til forløbet om innovation.
 • Dilemmaspillet Finansfælden er udviklet af GearWorks i samarbejde med Gyldendal Web og forfatterne Rune Riberholt og Morten Timm.
 •  Forløbet Globale værdikæder er udgivet med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. 
 •