Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber
Søg i portalen

OVERBLIK OG OPSAMLING

Hver gang du er færdig med et emne/tema, skal du tage stilling til, hvordan du vil arbejde med det til afgangsprøven, hvis du trækker dette emne/tema.
 
Til hvert forløb på fagportalen finder du et i-ark med titlen Opsamling på [forløbstitel] ligesom eksemplet i ressourceboksen: Opsamling på emne/tema (skrivbar pdf/i-ark).

Det pågældende i-ark kan du bruge til to ting. Du kan:
 1. få overblik over, hvad du arbejdede med i forløbet
 2. huske,  hvilke delemner og problemstillinger du fandt interessante, da du arbejdede med forløbet.
 

Få overblik

Brug MindMeister på Skoletube.dk til at skabe overblik over det emne/tema, du har arbejdet med.


 • Brug skabelonen ”blank” til at lave dit mindmap over temaet/emnet. 
 • Sæt emnets/temaets overskrift i midten, og fordel de forskellige undertemaer/-emner ud fra overskriften.
 • Indsæt faglige begreber, cases, og hvad du ellers har arbejdet med i løbet af temaet/emnet på de forskellige grene i mindmappet.

Hvad fangede mig?

Svar på spørgsmålene på Opsamling på [forløbstitel]. Du kan bruge svarene til at blive klogere på, hvilken problemstilling du kunne tænke dig at arbejde med i slutningen af 9. klasse.

Problemstilling

En problemstilling består af et eller flere spørgsmål, som du:
 • ikke kender svaret på i forvejen
 • undrer dig over
 • ikke blot kan svare ”ja” eller ”nej” til
 • må undersøge for at kunne svare på
I en problemstilling er det en fordel at stille spørgsmål, som begynder med ”hvad”, ”hvordan”, ”hvorledes” eller ”hvorfor”.
 
Spørgsmålene kan lægge op til undersøgelser på forskellige niveauer:
 • Beskrivende: Baggrundsviden. Hvem, hvad, hvor, hvilke, hvornår, hvordan?
 • Forklarende: Hvordan hænger det sammen? Hvorfor hænger det sådan sammen?
 • Vurderende/handlende: Hvordan forholder du dig til problemet? Hvilken betydning har det for dig og andre? Hvilke muligheder er der for at gøre noget?