Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreberAf Anders Stig Christensen


Alle steder, hvor mennesker er sammen, er vi nødt til at træffe beslutninger i fællesskab.

I familien skal der tages beslutninger om, hvad vi skal have til aftensmad, og hvornår børnene skal være hjemme om aftenen.

I skolen skal det besluttes, hvilke emner klassen skal arbejde med i dansk, og om der skal bruges flere penge på rengøring af toiletterne eller nye møbler.

I samfundet er der nogen, som bestemmer, hvor meget man skal betale i skat, når man har et arbejde.

På globalt plan skal de forskellige lande prøve på at blive enige om, hvorvidt der skal være grænser for forureningen, eller om det er i orden at angribe et andet land, hvor en diktator undertrykker sit folk.

Demokrati betyder folkestyre. Det vil sige, at det er folket, som er med til at bestemme.

1. Hvad betyder demokrati for dig? 

  • Hvornår har I været med til at beslutte noget? Var det en demokratisk beslutning?
  • Giv eksempler på, hvornår I har deltaget i en afstemning, en diskussion eller en anden form for proces, hvor man skulle blive enige og beslutte noget i fællesskab.
  • Har nogen af jer været med til at påvirke politikere eller andre, fx ved at deltage i en demonstration eller ved at udtrykke jeres holdning på Facebook eller andre medier?
  • Hvad skal der til for, at I vil gøre noget aktivt for at få indflydelse?
  • Hvornår oplever I, at andre har magt over jer, og at beslutninger, som har betydning for jer, ikke er demokratiske?

Demokrati på forskellige niveauer

Demokrati er en politisk styreform og grundstenen i det danske folkestyre. Men man møder også demokrati i familien og i skolen.

Demokratiske beslutninger

Hvordan tager man bedst en demokratisk beslutning? Bør man stemme om det og lade flertallet bestemme, eller bør man forsøge at tale sig til enighed, så alles synspunkter bliver hørt?
 

Demokratiet i Danmark

Folket vælger de politikere, som sidder i Folketinget. Politikerne laver de love, som gælder i Danmark. Grundloven er Danmarks forfatning og står over alle andre love.
 

Deltag i demokratiet

Hvis man ønsker at ændre noget i samfundet, kan man deltage i demokratiet på forskellige måder. Men der findes både lovlige og ulovlige måder at deltage på.