Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreberAf Rune Riberholt

I 2008 blev 13-årige Aisha Ibrahim Duhulow stenet til døde af militsgruppen al-Shabab i Somalia.

Ifølge den internationale menneskerettighedsorganisation Amnesty International henvendte Aisha sig til militsen, fordi hun ville anmelde tre mænd, som havde voldtaget hende. Mændene gik fri, men Aisha blev dømt til døden ved stening, anklaget for utroskab.

Militsen har overtaget kontrollen med dele af Somalia og har indført en streng tolkning af islamisk lov i de områder, den kontrollerer.

Aisha Ibrahim Duhulows tragiske historie viser et samfund, hvor lokale krigsherrer har taget magten, og hvor ligheds- og frihedsrettighederne ikke eksisterer.

I det danske samfund diskuterer man også lighed og frihed, selv om vores samfund på mange måder er meget lige og frit.

Vi kan godt diskutere frihed og lighed i Danmark, samtidig med at vi diskuterer frihed og lighed i Somalia, men der er forskel på, hvad vi diskuterer.

  • I Danmark handler debatten primært om ikke at miste den frihed og lighed, vi har.
  • I Somalia handler debatten om, hvordan borgerne kan mere frihed og lighed.

Når mennesker oplever ulige vilkår i et skævt samfund, har verdenssamfundet et ansvar. Udviklingsbistand og kampen for menneskerettigheder kan bruges i arbejdet for at skabe mere lighed og frihed for befolkningerne i verdens lande. 

 

Lighed og frihed i Danmark

Selv i et lige og frit land som Danmark diskuteres balancen mellem borgernes frihed og ligheden i samfundet. Men hvordan måler man lighed og frihed?
 

Kampen for rettigheder

Ifølge FN's menneskerettigheder er alle mennesker født frie og lige. Alligevel er ekstrem fattigdom og ufrie samfund hverdagen for mange mennesker i verden.     
 

Udvikling, handel og bistand

Udviklingsbistand, øget handel, arbejdet for demokrati og bekæmpelse af fattigdom kan være med til at skabe en mere fri og lige verden.