Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber

 
 
Af Henrik Wøhlk Larsen og Anders Stig Christensen

Når du går på gaden, sidder i klassen, er til sport eller ser et indslag i tv, oplever du mennesker, som gør eller siger noget, der sender et signal om, hvem de er.

Det kan være den måde, de er klædt på, den måde de taler på, eller den måde de bruger deres tid og penge på. 

Nogle af dem kan du identificere dig med, andre kan du overhovedet ikke relatere til. Men hvordan kan det være, at vi er så forskellige?

Gennem vores opvækst bliver vi påvirket af samfundet, familien og daginstitutionerne. Vi bliver også påvirket af vores venner og af medierne. Alle sammen er de med til at socialisere os, dvs. lære os at være en del af samfundet og forme os til at blive dem, vi er. 

1 A. Typer, værdier og normer

  • Se på billederne af forskellige typer ude til højre, og beskriv i korte træk, hvem disse mennesker er.
    • Hvem er de som type?
    • Hvilke værdier har de?
    • Hvilke normer har de? En norm siger noget om, hvad man synes er rigtigt og forkert, og hvad man bør gøre.

1 B. Spillet Hvem er du? (45 min.)

  • Jeres lærer fortæller, om I skal spille Hvem er du? og hvordan.
Materialer:

.Identitet

Vores identitet besvarer spørgsmålet "Hvem er jeg?". Vi udtrykker identiteten gennem tøj, interesser og forbrug. Men er vi altid den samme, eller spiller vi somme tider forskellige roller?
 

.Familien og vennerne

Gennem opvæksten bliver vi påvirket af familie, venner og medier. De er med til at socialisere os, dvs. lære os at være en del af samfundet og forme os til at blive dem, vi er.   
 

.Kender du typen?

Vores livsstil, forbrug, værdier og holdninger siger noget om, hvem vi er som type. Og ud fra det kan man inddele befolkningen i forskellige livsstilsgrupper.   
 

.Arbejde og fritid

Nogle arbejder for at kunne holde fri. Andre bruger næsten al deres tid på jobbet. Holdningen til arbejde og fritid kan beskrives gennem tre arbejdslivsformer.