Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber

Af Rune Riberholt

I loven om folkeskolen står der bl.a.: "Det er frivilligt for eleverne at deltage i tilbud om lektiehjælp … ”.

Ændringen af folkeskoleloven blev vedtaget i 2013 af et flertal af partierne i Folketinget. Partierne kunne ikke blive enige om at gøre det obligatorisk, dvs. tvunget, at deltage i lektiehjælpen. Hvorfor?

Det handler om ideologi, dvs. om de politiske partiers grundholdninger. Lektiehjælpen blev ikke obligatorisk i 2013, fordi Det Konservative Folkeparti var imod at tvinge familier, hvor forældrene gerne vil hjælpe med lektier, til at få mindre tid sammen med deres børn.

Familien betyder meget for konservative. Det er en af de værdier, som kendetegner ideologien konservatisme.

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Nye regler om lektiehjælp og faglig fordybelse trådte i kraft den 1. august 2015. Du kan læse mere om dem her.

De vigtigste politiske ideologier er:

  • Socialisme
  • Liberalisme
  • Konservatisme.
Ideologier viser vej
Når man kender ideologierne, kan man selv lettere finde ud af:
  • hvilken ideologi man synes bedst om
  • hvilket parti man vil stemme på
  • at ændre samfundet, så det kommer til at ligne det samfund, man ønsker sig.1. Hvornår er partierne ideologiske?

  • Hvilke partier kender I? Nævn nogle af deres mærkesager eller holdninger.
  • Diskuter om nogle af holdningerne er ideologiske.
  • Er der politiske mærkesager og holdninger, som I mener, er vigtigere end andre?

Det ideelle samfund

Flere politiske partier er gamle og bygger på en ideologi. Hver ideologi har et bud på, hvad der er samfundets problemer, og hvordan man får det bedste samfund.

Politiske analyser

Ændringer i samfundet betyder, at politik i dag handler om emner, som før var ukendte. Når man skal forklare politiske holdninger, er det ikke altid nok at bruge ideologiske forklaringer.