Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreberAf Henrik Wøhlk Larsen

Hvis du går ud med skraldet, fordi din mor har bedt dig om det, eller hvis du trækker din cykel, fordi politiet har stoppet dig uden lygter, har du været i en situation, hvor der er blevet udøvet magt over dig.

Magt findes alle steder, hvor mennesker lever sammen. Du udøver selv magt, når du beder din kammerat om at gå med i kiosken, eller når du får din lærer til at forklare en matematikopgave, du ikke forstår.

Hvis du ved et uheld er ved at træde ud foran en lastbil og bliver stoppet af en forbipasserende, er der også udøvet magt.

Ifølge den amerikanske magtforsker Robert A. Dahl udøves der magt, når man får nogen til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort. 

1. Hvordan har din dag været indtil nu?

Giv en beskrivelse af din dag indtil nu.

  • Hvad har du lavet?
  • Hvad har du selv bestemt?
  • Hvad har andre bestemt for dig?
  • Hvad har du gjort, fordi det gør man bare?

Hvem har magt over dig? 

Du møder magten hver eneste dag. Når du siger nej tak til slik, når du siger ja til en større menu på McDonalds, og når du hver dag står op og går i skole.

Penge, viden og netværk giver magt  

Penge og viden er vigtige kilder til magt. Men i et netværkssamfund som vores er det måske lige så betydningsfuldt at kende nogen, som kender nogen...     

Magt i det politiske system 

Politikerne i Folketinget har magt til at lave love, som befolkningen skal følge. Men mange forsøger direkte eller indirekte at påvirke de love, politikerne foreslår.