Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber


Af Sascha Bloch Nielsen

Arv eller miljø?
Hvem ligner du mest – din far eller din mor? Er det øjnenes farve, smilehuller, en måde at grine på, eller kan I godt lide den samme slags musik?

Gennem historien har det været diskuteret meget, om disse ligheder skyldes arv eller miljø. I dag er de fleste af den opfattelse, at det nok er lidt af hvert.

Fra biologien ved vi en masse om, hvordan hår-, øjen- og hudfarve nedarves, og vi bliver hver dag klogere på, hvordan sygdomme kan være genetisk betingede.

Der forskes også i, om fx intelligens og musikalitet kan være arveligt. Mon der også er sammenfald mellem forældres og børns uddannelsesniveau, løn og sundhed?

I dette forløb vil I først blive præsenteret for en række begreber, der er vigtige for, at I selv kan diskutere og tage stilling.

Til sidst får I en større opgave, hvor I skal bruge denne viden til at sammensætte og præsentere jeres eget løsningsforslag på en problemstilling.

Der er også forslag til fordybelse undervejs. Spørg dine lærere, om de har planlagt at inddrage disse forslag. Hvis svaret er nej, så har du jo alle tiders chance for at gøre det på egen hånd.

1. Arbejdet i familien

  • Hvilket arbejde har dine forældre og bedsteforældre? Hvis dine bedsteforældre er gået på pension, så skriv det arbejde, de havde, før de gik på pension. Skriv i skemaet på arbejdsarket Social mobilitet i min familie. Aftal med din lærer, om du skal bruge pdf-filen (skrivbar) eller i-arket.

Til fordybelse

Læs H.C. Andersens eventyr Den grimme ælling og Henrik Pontoppidans novelle Ørneflugt. Den ene tekst taler for, at arv er afgørende for, hvordan dit liv udvikler sig. Den anden taler for, at miljøet er afgørende. Kan du regne ud, hvilken tekst der argumenterer for hvad?

Sociale klasser

Der findes forskellige måder at inddele samfundets borgere på. Inddelingen kaldes socialklasser eller socialgrupper.

Social mobilitet

En række omstændigheder har betydning for, om et menneske bliver i samme socialgruppe som forældrene, eller om det rykker op eller ned.
 

Hvad er kapital?

Tre ting har betydning for, hvordan du bliver som menneske: social kapital, kulturel kapital og økonomisk kapital. Dette delemne gør dig klogere på de tre kapitaler.
 

Hvad med de sidste?

I det danske samfund findes der mennesker, som koster mere, end de bidrager med. Er de "gode" borgere, og hvordan kan flere bidrage til samfundet?