Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber

EKSEMPEL PÅ PRØVEMATERIALE


Af Karina Bruun Houg


I det følgende ser du et eksempel på et prøvemateriale.

Du har trukket emnet ”Kriminalitet og straf” med følgende problemstillinger fra undervisningen:
  • Hvad straffer vi for?
  • Hvorfor straffer vi?
  • Hvordan straffer vi?
  • Hvilket syn på straffens funktion ligger til grund for forskellige former for straf?
Du skal nu vælge dit prøvemateriale, som består af delemne, problemstilling, kilder
og produkt.

Delemne
Du vælger delemnet ”En straffesag”. Du kunne fx også have valgt:
  • Unge og kriminalitet
  • Kend din ret – civilret
Problemstilling
Din problemstilling kan formuleres således:

Hvordan forløber en straffesag i dagens Danmark? Hvorfor straffer vi overhovedet?

Kilder
Du har valgt disse fem kilder:

Kilde 1
Uddrag fra tv-dokumentaren Med døden til følge, DR 2011. Sagen præsenteres [00:0015-00:02:29], og Sagen procederes af anklager og forsvarer [00:46:53-00:52:12]. Kan streames på mitcfu.dk.

Kilde 2
Artikel om Maria-drabet: ”Jan Lindholt skal vidne om Maria-drabet”, Jyske Vestkysten 2010.
Link: http://folkeskole.kenddinret.dk/case/martins-sag/

Kilde 3
Artikel om Maria-drabet: ”16 års fængsel for Maria-drab”, Horsens Folkeblad 2011.
Link: http://folkeskole.kenddinret.dk/case/martins-sag/

Kilde 4
Infovideo på kenddinret.dk: Retsstaten – Hvorfor straffer vi?, Thomas Søbirk petersen, ph.d. og lektor i filosofi. Varighed: 0:01:20.
Link: http://gymnasie.kenddinret.dk/video-film/

Kilde 5
Foto.
Kilde 5. Foto. Landsretten i funktion. Der er tale om en nævningesag. I retten ses: tre dommere, en sekretær, en forsvarer, en anklager, en retsbetjent, 12 nævninge og tiltalte. © Gyldendal

Produkt
Et rollespil, der viser de forskellige aktørers dilemmaer og udfordringer i en straffesag. Rollespillet udformes som et storyboard.

Vurdér prøvematerialet

  • Har problemstillingen faglig relevans for det lodtrukne emne/tema? Hvordan? Giver problemstillingen mening og retning? Er problemstillingen skarp og tydelig? Åben og undrende?
  • Er der en tydelig sammenhæng mellem problemstillingen og de valgte kilder? Er kilderne velvalgte i forhold til problemstillingen? Eller har I andre forslag?
  • Er det muligt at formulere arbejdsspørgsmål med både redegørende, analyserende og vurderende spørgsmål?
  • Hvordan kan produktet understøtte faglige pointer?

Klar til prøven

Ovenstående eksempel på prøvemateriale er hentet fra bogen Klar til prøven, som har tilknyttet en hjemmeside med en lang række kopisider til det prøveforberedende arbejde.