Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber

FN’s udviklingsmål for verden


Publiceret: august 2016

© Danida

Af Christian Arnth Jørgensen, Anders Bergmann Krogh & Simon Reenberg

I år 2000 satte verdens ledere sig sammen for at lave en aftale om at gøre verden bedre på en række områder.


Danmarks statsminister og 188 andre af verdens ledere besluttede i New York følgende 8 mål, som skulle være nået senest 2015:
 1. Halvere fattigdom og sult i verden. Det betyder, at man vil halvere andelen af mennesker i verden, der lever for mindre end ca. 8 kr. (1,25 dollar) om dagen.
 2. Opnå grundskole til alle. Alle piger og drenge skal have mulighed for at gennemføre, hvad der på dansk svarer til folkeskolen.
 3. Fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og styrke kvinders rettigheder. Man vil øge ligestilling mellem mænd og kvinder både hvad angår løn og chefstillinger.
 4. Reducere børnedødeligheden med to tredjedele. Mindske andelen af børn, der dør, før de fylder 5 år.
 5. Reducere dødeligheden blandt gravide og fødende kvinder. Målet er, at tre fjerdedele af de mødre, der tidligere ville dø i forbindelse med graviditet og fødsel, skal overleve.
 6. Bekæmpe udbredelsen af hiv/aids, malaria og andre sygdomme. Man vil sikre, at der hvert år er færre, der bliver smittet med hiv/aids. I 2011 blev 2,5 millioner smittet med hiv, primært i Afrika.
 7. Sikre en miljøvenlig og bæredygtig udvikling. Man vil arbejde på, at regeringer verden over bliver mere opmærksomme på at passe på naturens ressourcer. Samtidig vil man halvere antallet af mennesker, der lever uden adgang til rent drikkevand.
 8. Opbygge et globalt partnerskab for udvikling. Målet er, at få landene til at give en større procentdel af deres indkomst til verdens fattige lande. Målet handler også om, at give fattige lande bedre muligheder for at sælge deres produkter i fx Europa.
(Tal i målbeskrivelser er fra status i 2013)

Flere af målene er nået. Bl.a. er det lykkedes at halvere antallet af fattige mennesker og næsten halvere antallet af mennesker, der er underernærede.

Andre mål blev ikke nået inden 2015. Det drejer sig blandt andet om børnedødeligheden og andelen af gravide kvinder, der dør i fødselssengen.

Derfor satte verdens ledere sig igen sammen i september 2015 for at formulere nye mål, der skal opfyldes inden 2030.

Det blev til 17 nye mål, der på mange måder minder om de 8 mål fra 2015. De 17 mål er:

FN’s udviklingsmål for 2030

 1. Udrydde fattigdom i hele verden.
 2. Udrydde sult, opnå bedre fødevaresikkerhed og fremme bæredygtigt landbrug.
 3. Fremme et sundt og godt liv for alle.
 4. Give alle undervisning af rimelig kvalitet og mulighed for livslang læring.
 5. Sikre ligestilling mellem kønnene.
 6. Sikre alle lige adgang til vand og sanitære forhold.
 7. Fremme adgang til moderne energiformer, som er pålidelige, bæredygtige og til at betale.
 8. Promovere en vedvarende og bæredygtig økonomisk vækst med anstændigt arbejde til alle.
 9. Bygge en modstandsdygtig infrastruktur og fremme inkluderende industrialisering og innovation.
 10. Reducere ulighed i og mellem landene.
 11. Sikre at byer og andre menneskelige bosættelser er tilgængelige, holdbare, sikre og bæredygtige.
 12. Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre.
 13. Tage initiativ til bekæmpelse af klimaforandringerne og deres konsekvenser.
 14. Bevare og bæredygtigt udnytte oceaner, have og marineressourcer til en bæredygtig udvikling.
 15. Beskytte, genopbygge og sikre bæredygtige løsninger af Jordens økosystem.
 16. Promovere fredfyldte og solidariske samfund for en fortsat udvikling af disse.
 17. Forstærke anvendelsen af virkemidler til implementeringen af bæredygtig udvikling.
Kritik og forbedringer
Både i Danmark og ude i verden er der mange, som kritiserer de gamle og de nye mål. De mener, at mange af målene vil blive opfyldt af sig selv på grund af vækst i mange af verdens fattige lande. Et eksempel på det er Kina.

I Kina har en stor del af befolkningen levet i fattigdom, men fordi Kina gennem mange år har solgt en masse varer til blandt andet Danmark, har de også brug for en masse arbejdere, der dermed er blevet flyttet ud af fattigdom. Det har altså ikke noget at gøre med verdensmål, men i stedet noget at gøre med vækst. 

De 189 verdensledere er også blevet kritiseret for, at de rent økonomisk ikke har gjort noget ekstra for at opnå de gamle mål, og at de ikke har afsat ekstra penge til at nå de nye. Mange af landene har eksempelvis ikke hævet det beløb, som de giver til verdens fattigste lande. 

Men uanset kritikken er der sket store forbedringer over hele verden, siden de gamle mål blev nedsat. Inden for flere emner er verden godt på vej mod at opfylde de nye mål. 

Bag både de gamle og de nye mål står den internationale organisation FN. FN står for Forenede Nationer, og 193 af verdens lande er medlemmer af organisationen. FN’s oprindelige mål var at sikre fred i verden efter Anden Verdenskrig i 1945. Men i nyere tid har organisationen arbejdet med mange andre ting, som man blandt andet kan se i verdensmålene.

FAGLIGE SPØRGSMÅL

 • Forklar med dine egne ord din sidemand, hvad FN´s verdensmål betyder.
 • Hvilke mål syntes du er vigtigst? Begrund dit svar.
 • Hvordan kan man sikre ligestilling mellem mænd og kvinder?
 • Se videoen Hvad er dit mål?. Overvej derefter spørgsmålet: Hvad er dit mål?
 • Hvad kan grundene være til, at nogle lande ikke prioriterer at bruge penge på at nå FN´s 2030-mål?
 • Undersøg, hvilke opgaver FN varetager.
Du kan bruge svararket til din besvarelse.