Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber


Af Ebbe Kromann-Andersen
  • Hvordan ser den sikreste skolevej ud?
  • Hvordan får vi flere unge til at interessere sig for lokalpolitik?
  • Design en skolegård, der lægger op til maksimal fysisk bevægelse.

Innovation handler om at tænke nyt. Nytænkning opstår som oftest, hvis man står over for et problem, som irriterer en i hverdagen. Det kan være, at ens høretelefoner altid er filtret sammen, så må man tænke i, hvordan man kan løse problemet.

Man kan også tænke helt nyt, hvis man har nogle visioner eller en idé, som man gerne vil gøre til virkelighed. Hvis man ønsker sig en skaterbane i kommunen, og der ikke er en i forvejen, må man tænke helt fra bunden, hvordan man kan få sin idé gennemført.

Innovation er en proces. Hvis man vil nå hele vejen fra idé til færdigt koncept, er det nødvendigt at strukturere sit arbejde. Ideerne skal tænkes godt igennem, inden de føres ud i livet. Derfor arbejder man i tre faser, som kræver forskellige kompetencer og forskellige ”værktøjer”.

1. Den kreative fase

Her skal I skabe ideer, masser af ideer! Det er den legesyge, skæve, humoristiske, og impulsive fase.
I må ikke sige nej, men skal derimod bygge videre på de ideer, som andre kommer med.

2. Den innovative fase

Her skal I samle alle jeres ideer, systematisere og kategorisere dem, så I ved, hvilken retning I skal arbejde videre i. I skal også tænke over, hvilke fag I vil inddrage for at få jeres ide ført ud i livet.

3. Den entreprenante fase

Nu skal ideen føres ud i livet. I skal lave en prototype på jeres endelige ide. I skal tænke i kommunikation, markedsføring og netværk. Desuden skal I lave en plan for, hvem der gør hvad og hvornår.