Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber

AKTIVITETER


© VictoriaBee/iStockPhoto

Fagportalen rummer mange aktiviteter tilknyttet forløbene. På denne del af fagportalen finder du en anden type aktiviteter. De er karakteriseret ved, at de kan anvendes uafhængigt af forløbene.

Aktiviteterne er kategoriseret efter fagets fire kompetenceområder og udvides løbende.

Til hver aktivitet er angivet:

  • tidsforbruget
  • målet med aktiviteten
  • materieler, der skal anvendes
  • faglige forudsætninger
  • den praktiske gennemførelse.
Hvis der til aktiviteten er knyttet kopiark, spilleregler o.a., vil disse redskaber kunne downloades.
Aktiviteterne er udarbejdet af  Nanna Begtrup Kristensen og Lennart Møller Brendstrup Laursen.

Har du forslag til aktiviteter?

Hvis du har udviklet en aktivitet, som er afprøvet med succes i din klasse, og som du gerne deler med andre, er du meget velkommen til at skrive til Kim Møller Hansen.

Spil

Vær opmærksom på, at denne fagportal også tilbyder deciderede spil tilknyttet de enkelte forløb.