Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber

KOLOFON

samfundsfag.gyldendal.dk
ISBN 87-625-0586-5
© 2013 Gyldendal A/S, København

Brugen og indholdet af abonnementet på samfundsfag.gyldendal.dk er underlagt almindelige bestemmelser om dansk ophavsret.

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra samfundsfag.gyldendal.dk på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node – under forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal i givet fald indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node.

Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.

FORLAGSREDAKTION: Kim Møller Hansen

Indtil 1. august 2014

Forlagsredaktion: Trine Einspor og Julie Trojaborg
Ekstern redaktion: Anders Stig Christensen, Rune Riberholt og Mai Rasmussen (forløbet Velfærd)
Billedredaktion: Trine Einspor og Mette Hemmingsen

FORFATTERE:

 • Anders Stig Christensen er lektor i samfundsfag ved læreruddannelsen, forskningsmedarbejder i AFIPS, ph.d. fra Syddansk universitet på afhandling om samfundsfagsdidaktik. Han har skrevet undervisningsbøgerne Samfundsfag 8 og Samfundsfag 9 til folkeskolen. Anders Stig er desuden formand for udvalget, der formulerede Fælles Mål til samfundsfag 2014. Derudover er han medlem af den gruppe, der skal skrive ny læseplan og undervisningsvejledning til samfundsfag.
 • Rune Riberholt er lektor i samfundsfag på Metropol – Institut for Skole og Læring, og har undervist på læreruddannelsen på Frederiksberg og på kurser for lærere siden 2000.
 • Lene Nors Nielsen er folkeskolelærer på Skolen på Duevej på Frederiksberg. Hun er uddannet fra Frederiksberg Seminarium i 2009 med linjefag i samfundsfag, historie, matematik og fysik/kemi. Lene har bl.a. udarbejdet fagportalens årsplaner, bidraget til afsnittet om læringsmålstyret undervisning og udarbejder bl.a. opgaver til Spot på verden.
 •  Morten Timm er lærer på Nørrebro Park Skole i København. Han er cand. mag. i samfundsfag og filosofi fra Københavns Universitet i 2001 og sidenhen uddannet som lærer på KDAS i 2007 med linjefag i samfundsfag og dansk. Morten har bl.a. udarbejdet forløbet Medier og demokrati og artikler til Spot på verden. 
 • Ebbe Kromann-Andersen er kandidat i pædagogik og arbejder som lektor i didaktik ved Institut for Læring og Skole, Professionshøjskolen Metropol. Han har skrevet forløbet Innovation.
 • Henrik Wølhk Larsen er lektor i samfundsfag, historie og entreprenørskab på VIA University College og har undervist på læreruddannelsen i Silkeborg og Aarhus og på kurser for lærere siden 1998.
 • Carsten Linding Jakobsen er lektor i samfundsfag og historie ved læreruddannelsen i Århus og har undervist siden 1995. Er bl.a. medforfatter på "Samfundsfag i skolen – En undersøgelse af samfundsfag med fokus på demokratisk dannelse".
 • Anne Okkels Birk er kandidat i statskundskab og har en diplomuddannelse i krimonologi. Hun underviser på DIS og arbejder som selvstændig konsulent. Hun har skrevet forløbet Kriminalitet og Straf.
 • Marie Østergaard Knudsen er forfatter og journalist. Hun har igennem mange år skrevet årbøgerne Horisont, som udgives af forlaget Bertmark. Marie Østergaard Knudsen skriver artikler til Spot på verden.
 • Christian Arnth Jørgensen er lærer på Pilegårdsskolen i Tårnby. Han er beskikket censor i historie og samfundsfag og uddannet som lærer på Frederiksberg Seminarium i 2009 med linjefag i historie, samfundsfag, matematik og madkundskab. Christian Arnth Jørgensen har bl.a. skrevet Prøve med problemstilling, artikler til Spot på verden og er medforfatter på kurset Søg på nettet..
 • Anders Bergmann Krogh er lærer på Brøndbyvester Skole. Han er uddannet som lærer på Frederiksberg Seminarium med linjefag i dansk, samfundsfag, idræt og kristendomskundskab/religion. Anders skriver artikler til Spot på verden.
 • Simon Reenberg er uddannet journalist og arbejder i redaktionen på Søndagsavisen. Han har gennem årene leveret undervisningsmateriale af forskellig art til folkeskolen og voksenundervisning. Simon skriver artikler til Spot på verden.
 • Sascha Bloch Nielsen blev uddannet lærer i 2001 fra Vordingborg Statsseminarium med linjefag i historie og samfundsfag og har diplom i ledelse fra Ingeniørhøjskolen i 2012. Læringsvejleder og underviser i udskolingen på Borup Skole i Køge. Sascha er forfatter til forløbene Social arv og Feminisme, Spot på verden-artiklen Ry-sagen og pædagogisk konsulent på forløbet Globale værdikæder.
 • Lise Penter Madsen er bachelor i teatervidenskab og uddannet journalist. Hun har bl.a. skrevet og redigeret en række undervisningsmaterialer til grundskolen og gymnasiet. Lise skriver artikler til Spot på verden.
 • Silas Jonsbo er lærer fra Blaagaard Seminarium med linjefagene matematik, historie, idræt og biologi. Hans nuværende arbejdsplads er Maglehøjskolen i Ølstykke. Silas skriver artikler til Spot på verden.
 • Anja Jonsbo er uddannet lærer fra Frederiksberg Seminarium med linjefagene dansk, historie, billedkunst og kristendom. Hun arbejder på Tjørnegårdsskolen i Gentofte. Anja skriver artikler til Spot på verden.
 • Charlotte Rytter er selvstændig danskkonsulent med en del års erfaring fra folkeskolen. Tidligere fagkonsulent i dansk i Undervisningsministeriet (2010-2014). Charlotte er medforfatter på kurset Søg på nettet.
 • Bente Wain er lærer og underviser i dansk og samfundsfag. Bente er medforfatter på kurset Søg på nettet.
 • Elizabeth Boye er cand.merc fra Copenhagen Business School og Master i Udviklingsstudier fra Uppsala Universitet samt Managing partner i Sociability ApS. Elizabeth er medforfatter på forløbet Globale værdikæder.
 • Jette Hagensen er cand.scient.soc. i forvaltning og geografi samt indehaver af Envice. Jette er medforfatter på forløbet Globale værdikæder.
 • Maja Grønkjær er cand.scient. i geografi og geoinformatik. Maja er forfatter til Soja-casen i forløbet Globale værdikæder.
 • Ditte Marie Pagaard er cand.scient. i geografi og arbejder som lektor på UCC Campus Carlsberg. Ditte har været konsulent på forløbet Globale værdikæder.
 • Jon Kabell er illustrator og har leveret tegninger til forløbet Globale værdikæder.
 • Karina Bruun Houg er tidligere lærer i fagene historie, kristendomskundskab og samfundsfag samt læringskonsulent i Undervisningsministeriet. I dag er Karina Bruun Houg beskikket censor og arbejder som pædagogisk konsulent på Center for Undervisningsmidler og underviser i historie på Professionshøjskolen Absalon. Karina har skrevet eksemplet på et prøvemateriale og iøvrigt forfatter til bogen Klar til prøven.
 • Helle Hinge er selvstændig forfatter og redaktør med mange års undervisningserfaring, bl.a. i læreruddannelsen. Helle har skrevet en lang række fagbøger og læremidler til børn, unge og voksne og skriver artikler til Spot på verden.
 • Lennart Brendstrup Laursen er læreruddannet og underviser i dansk, idræt og samfundsfag. Lennart er forfatter til forløbet Rollespillet Kulsbjerggade, bidrager til menupunktet Aktiviteter og har udarbejdet årsplanerne til skoleåret 2018/19.
 • Nanna Begtrup Kristensen er læreruddannet og underviser i dansk, historie og samfundsfag. Nanna er forfatter til forløbet Rollespillet Kulsbjerggadebidrager til menupunktet Aktiviteter og har udarbejdet årsplanerne til skoleåret 2018/19.
 • Jens Aage Poulsen er cand.pæd i historie og samfundsfag, master i IKT & læring, lektor ved læreruddannelsen i UCL og tilknyttet HistorieLab. Jens Aage Poulsen har skrevet utallige lærebøger og bl.a. forløbet Krig samt 1968 – da de unge ville ændre verdenSpot på verden.
 • Malene Bro Gregersen er folkeskolelærer på Stjernevejskolen i Hedensted. Malene er uddannet fra UC Syd i 2017 med undervisningsfagene dansk, historie og samfundsfag. Malene har bl.a. udviklet spillet Hvem er du?, der indgår som en forforståelses-opgave i forløbet Hvem er jeg?, Ideologispillet til evaluering af forløbet Ideologier og bevægelsesaktiviteten Pengekredsløbet til forløbet Tjek på økonomien.
 • Rikke Falkenberg Kofoed er indehaver af Leg med IT. Uddannet lærer. Konsulent med speciale i anvendelse af kreativ IT med eleven som producent og med særligt fokus på ordblinde elever. Udvikler undervisningsmaterialer for blandt andre UNICEF og SkoleTube. Rikke er forfatter til Generation Verdensmål og FN's Børnekonvention (Spot på verden) og i projektgruppen omkring Verdenstimen.
 • Lea Mosegaard er kandidat i litteraturvidenskab og moderne kultur og arbejder med marketing for madspildsappen Too Good To Go, som er et bindeled mellem forretninger og forbrugere i kampen mod madspild. Lea Mosegaard har skrevet artiklen Madspild til Spot på verden.
 • Thomas Vestskov Terney er ph.d. i kunstig intelligens og forfatter til bogen Kampen om Fremtiden. Forstå hvordan kunstig intelligens påvirker mennesker, magt og markeder. En bog der i et letforståeligt sprog forklarer, hvad kunstig intelligens er, hvordan det fungerer, og hvorfor vi alle bør vide mere om det. Du kan læse mere om ham på www.thomasterney.com. Thomas har skrevet artiklen Kampen om fremtiden til Spot på verden.

TEKNISK TILRETTELÆGGELSE OG UDVIKLING: Gyldendal Web

GRAFISK DESIGN: Frk. Frost, Hanne Louise Nielsen og Nils Thobo-Carlsen

ILLUSTRATIONER: Hanne Louise Nielsen

VÆRKTØJER:

 • SAMFUNDSLEX: Anders Stig Christensen, Rune Riberholt, Morten Timm m.fl.
 • METODER I SAMFUNDSFAG: Rune Riberholt

VIDEOINTERVIEWS: Julie Trojaborg

EKSTERNE SAMARBEJDER:

 • "Med døden til følge" af Eva Mulvad, Monday
 • "Masser af ord", Folkekirkens Nødhjælp
 • "Hold dig fra karteller!", Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 • Innovation. Kjeld Petersen, KreaConsult, er medudvikler af KIE-toolboxen og dermed de anvendte arbejdsark til forløbet om innovation.
 • Dilemmaspillet Finansfælden er udviklet af GearWorks i samarbejde med Gyldendal Web og forfatterne Rune Riberholt og Morten Timm.
 • Forløbet Globale værdikæder er udgivet med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling.
 • Madspild til Spot på verden er udviklet i samarbejde med madspildsappen Too Good To Go, som er et bindeled mellem forretninger og forbrugere i kampen mod madspild.