Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber
 
Forløbene på samfundsfag.gyldendal.dk  formidler det samfundsfaglige stof med brug af tekst, billeder, videoer, infografikker m.m.

Forløbene er bygget op omkring 2-4 delemner og indeholder et varieret udbud af større og mindre opgaver, som lægger op til at arbejde problemorienteret, redegørende, analyserende og perspektiverende med faget.

Til hvert forløb finder du bl.a. baggrundsstof, forslag til lektionsplan, læringsmål, oplæg til evaluering samt et skema til planlægning af et forløb.

Som forberedelse til prøven i samfundsfag kan hvert forløb afsluttes med Overblik og opsamling, hvor eleverne kan begynde deres overvejelser om valg af delemne og problemstilling.