Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber

Færdigheder på tværs af de tre områder
”Eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at fremskaffe og anvende statistik og anden empiri i behandlingen af samfundsmæssige problemstillinger, blandt andet gennem egne observationer og spørgemetoder.”

- Fælles Mål 2009, Undervisningsministeriet

At kunne indsamle og forholde sig til samfundsfaglige data er centralt i samfundsfaget. Et målrettet arbejde med metoderne gør det muligt for eleverne selv at indsamle data. Samtidig får de med deres praksiserfaringer et godt grundlag for at kunne vurdere og anvende kildemateriale baseret på undersøgelser og analyse.

Eleverne skal bl.a. arbejde med at lave interviews og spørgeskemaer, analysere statistik og billedmateriale samt formidle deres viden.
 
Men hvordan får man de svar, man søger? Hvem og hvordan spørger man, hvis man vil sætte flere holdninger op over for hinanden? Hvordan redegør man for eller perspektiverer en kilde?

Svar på det og meget mere kan eleverne finde i ”Metoder i samfundsfag”, som er bygget op ud fra den forudsætning, at eleverne bedst lærer metoderne ved selv at undersøge og analysere. Metodedelens tekster er derfor korte og suppleres af handleorienterede vejledninger, videoinstruktioner og eksempler, der gør eleverne i stand til at gå i gang med det praktiske arbejde.Metoderne er opdelt i tre hovedkategorier, som hver indeholder flere underkategorier:

 

UNDERSØGENDE METODER

1. Spørgeskemaundersøgelse: online og på gaden
2. Interview: erfarings-, ekspert- og holdningsinterview
3. Informationssøgning: online og på biblioteket
4. Feltundersøgelse
 

ANALYSERENDE METODER

1. Billede: pressefoto og kampagneplakat
2. Skriftlig kilde: manifest kilde, holdnings- og nyhedskilde
3. Statistik
 

GENERELLE FÆRDIGHEDER

1. Redegørelse
2. Analyse
3. Diskussion
4. Perspektivering
5. Personlig stillingtagen
6. Formidling