Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber

OM PORTALENS VÆRKTØJER

I menulinjens højre hjørne finder man under Værktøjer opslagsværkerne Metoder i samfundsfag og SamfundsLex. 
At lave interview eller spørgeskemaundersøgelser, at aflæse statistik eller pressefotos og at argumentere eller formidle er kompetencer, som eleverne har brug for i samfundsfag.

Metoder i samfundsfag er et dynamisk opslagsværk til eleverne, hvor de gennem tekster, videoer og eksempler får indsigt i samfundsfaglige metoder at indsamle data på.

Brug opslagsværket i forbindelse med portalens forløb eller som et selvstændigt redskab i elevernes projektarbejde.

SamfundsLex er elevernes faglige opslagsværk, hvor de hurtigt og nemt kan finde præcise forklaringer på en lang række samfundsfaglige begreber. I hvert af portalens forløb understøttes arbejdet med begreber ved, at der linkes til relevante begrebsforklaringer i SamfundsLex.

Der bliver løbende tilføjet nye ord til SamfundsLex.