Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber


Med artiklerne og de faglige spørgsmål i Spot på verden kan lokale og globale begivenheder samt væsentlige temaer nemt inddrages i samfundsfagsundervisningen.

Der er tale om begivenheder eller samfundstemaer, som:

 • har mediernes bevågenhed
 • er "langtidsholdbare", forstået på den måde, at de strækker sig over længere tid (fx Islamisk Stat) eller dukker op igen og igen (fx skoleskyderier i USA).
Hvert tema består af:
 1. En nyskreven artikel
 2. En eller flere illustrationer med billedtekst
 3. Ordforklaringer
 4. Statistik, kort eller infografik
 5. Ideer til videre informationssøgning
 6. Faglige spørgsmål
Spot på verden:
 • kan bruges i "pausen" mellem to forløb, i vikartimer, og når det i øvrigt passer bedst ind i undervisningen
 • opfylder kravene og ønskerne om aktualitet i undervisningen
 • konkretiserer faglige begreber
 • perspektiverer begivenheder
 • supplerer den målstyrede undervisning i forløbene
 • er oplagt at bruge i den kontinuerlige prøveforberedelse, da aktualitet og kritisk stillingtagen forenes her. Begge dele er centrale i prøven.
Arbejdet med hvert tema strækker sig over maksimalt to lektioner.

Der kommer løbende nye temaer i skoleåret.

Temaerne indgår ikke i Planlæggeren og heller ikke i vores forslag til årsplaner. Det giver mere mening og større fleksibilitet og aktualitet, at man i sin årsplanlægning skaber "huller" – fx 2-4 timer mellem de større forløb – så man har mulighed for at indrage det tema, som nu måtte være relevant på det pågældende tidspunkt af året.

Som en håndsrækning til underviseren er der ved hvert tema under Faglig relevans angivet, hvilke kompetenceområder og tilhørende færdigheds- og vidensområder temaet kan supplere og perspektivere.

Se alle temaerne her.

Arbejd videre i ...

Flere af Spot på verden-temaerne er også behandlet som Spot på-temaer på hhv. religion.gyldendal.dk og historie.gyldendal.dk. Hvor det er relevant, gøres der opmærksom på dette i en Arbejd videre i ...-boks i det pågældende tema. Muligheden kan udnyttes af skoler med abonnement på alle tre fagportaler.

Eksempler: Brexit – Storbritannien forlader EU og Stat og kirke.