Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber


Styrk dine elevers digitale dannelse

Med Elevens Digitale Kompetencehjul får du et nyt og anderledes udgangspunkt for dialogen i klassen om digitale færdigheder og digital dannelse. Kompetencehjulet kortlægger den enkelte elevs digitale kompetenceprofil, så I kan få overblik over, hvilke områder netop din klasse har brug for at arbejde med. 
Elevens Digitale Kompetencehjul er skræddersyet til behovet for at

• kortlægge egentlige digitale udfordringer i klassen/på skolen
• hjælpe lærere med at indarbejde IT i fagplanen
• kickstarte den digitale dialog mellem elever, forældre og lærere
• etablere et fælles sprog og ordforråd i øjenhøjde med eleverne
• sikre en grundforståelse inden for det digitale felt
• inspirere til konkrete undervisningsforløb
Undervisning med Elevens Digitale Kompetencehjul
Eleverne besvarer en række spørgsmål om deres brug af, viden om og holdninger til det digitale felt og kommer på den måde hele vejen rundt i kompetencehjulet. Redskabet generer derefter en grafisk profil af elevens digitale kompetencer.

Til hvert spørgsmål i hjulet er der et eksempel, som hjælper eleven til at forstå, hvad spørgsmålet drejer sig om. Alene spørgsmål og eksempler rummer masser af stof at tale ud fra, men til hjulet hører også 72 øvelser, som du kan bruge som udgangspunkt for undervisningen.

Eksempel på et individuelt kompetencehjul.

Øvelser

Når du har fået overblik over, hvilke kompetencer der er brug for at arbejde med i klassen, kan du vælge nogle af de relevante øvelser. Enten til direkte brug i par-, gruppe- og klassearbejde eller som inspiration til din egen tilrettelæggelse af undervisningen.

Øvelserne er en guldgrube af viden og relevante links, som gør det nemt og enkelt at komme i gang med undervisning inden for dette vigtige og for mange lærere måske lidt vanskeligt tilgængelige område. 
Center for Digital Dannelse
Elevens Digitale Kompetencehjul er et redskab udarbejdet specielt til grundskolens ældste elever i 7. til 10. klasse af Center for Digital Dannelse i samarbejde med Gyldendal Uddannelse og en række grundskoler. 

Læs Center for Digital Dannelses korte og overskuelige lærervejledning her.
Du finder link til Elevens Digitale Kompetencehjul her og i boksen til højre.