Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber

OM SPIL


© Colourbox

Af Malene Bro Gregersen

Grundtanken bag spillene er at give eleverne mulighed for at lære via leg. Spillene skal ses som et supplement til den daglige undervisning og en mulighed for, at eleverne oplever, bruger og erfarer det, de lærer, på egen krop. 

Spillene/aktiviteterne er en undervisningsmetode, der får eleverne væk fra computeren og skaber fælles oplevelser. En af kerneområderne er, at eleverne er fælles om spillene og dermed læringen.

Grundet elementerne af leg og fællesskab skal spillene bidrage til at styrke motivationen for deltagelse og samtidig bygge bro mellem det faglige og den enkelte elev på en meningsfuld måde. Spillene er derfor ofte ikke egnede til at stå alene, men skal introducere, underbygge eller evaluere undervisning i det faglige område, som spillene hører under.

I udarbejdelsen af spillene er der fokus på, at der skal være en klar sammenhæng med læringsmålene for de pågældende forløb for at sikre, at de understøtter elevernes læring. 

Nogle af spillene fungerer som traditionelle analoge spil, mens andre i højere grad er aktiviteter med og uden bevægelse.

Fællestræk ved de analoge spil


Spillene:
  • kræver ikke brug af computer, når de enkelte elementer til spillet er printet
  • er nemme at gå i gang med
  • kræver minimal forberedelse
  • giver afveksling i undervisningen
  • understøtter elevernes læring i samfundsfag
Læreren skal printe de forskellige elementer til spillene eller fortælle eleverne, hvad de skal printe. Ved nogle spil skal læreren tage stilling til, om spillet skal foregå med bevægelse eller stillesiddende, og om der skal samles op efterfølgende. De valg, som læreren evt. skal træffe, er kort beskrevet i det respektive forløbs lærerdel.

Læs mere om spil i undervisningen

  • Aabjerg, K.N., Christiansen, J.H. og Hankovszky, K. (u.a): spildidaktik.dk
  • Lieberoth, A.: Spilpædagogik, Aarhus Universitetsforlag 2017
  • Sandevik, Kjetil og Anne Marit Waade (red.): Rollespil – i æstetisk, pædagogisk og kulturel sammenhæng, Aarhus Universitetsforlag 2006
Læs om læringsrollespil her.