Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber

WEB 2.0 PÅ PORTALEN

Web 2.0 - hvad og hvorfor?
Web 2.0-værktøjer dækker over internetbaserede tjenester, hvor brugerne selv kan tilføje og redigere indhold samt interagere med hinanden, fx YouTube og blogs.

samfundsfag.gyldendal.dk bruger vi værktøjerne, hvor de understøtter læringen og giver mulighed for at gå til det faglige stof på nye, givende måder. De kan fx:

  • give større rum for egenproduktion og præsentation via værktøjer som Animoto og Prezi.
  • understøtte og dokumentere den reelle interaktion mellem eleverne, fx ved, at eleverne kommenterer på hinandens produktioner via blogværktøjet Skoleblogs.
  • give elever mulighed for at lave mundtlige afleveringer ved upload af lyd, film eller screncasts på en klasseblog.
  • tilgodese forskellige læringsstile og interesser. 
© Gyldendal

Web 2.0 - hvordan?
Vi integrerer løbende web 2.0-værktøjer i vores undervisningsforløb, hvis vi vurderer, at det giver faglig og pædagogisk mening. Vi sætter værktøjerne i en didaktisk ramme, så brugen af dem bliver tilpasset lige præcis den opgave, eleverne er i gang med. På den måde bliver der en direkte forbindelse mellem læringsmålene, det faglige stof og værktøjerne.

Samfundsfag.gyldendal.dk samarbejder med SkoleTube om at tilbyde skoler, der som din har abonnement på begge produkter, adgang til en lang række velafprøvede kvalitetsværktøjer. Du finder gode, lettilgængelige videovejledninger til alle de værktøjer, SkoleTube tilbyder, her. Samme sted kan du finde gode, konkrete forslag til brugen af værktøjerne i undervisningen.

Eksempel 1: Klassens blog om velfærd

Et eksempel på integration af et web 2.0-værktøj findes i forløbet Velfærd. Her arbejder eleverne igennem hele forløbet på en blog, hvor alle deres opgaveløsninger skal samles. På bloggen skal eleverne både uploade video, fotos og skrive blogindlæg.

Eksempel 2: Visualisering af begreber i små film

I forløbet Tjek på økonomien skal eleverne bl.a. arbejde med begrebsafklaring ved at visualisere en fortælling, hvor begreberne folder sig ud.

Begreberne udbud og efterspørgsel er for de fleste meget komplekse. Derfor kan en fortælling gøre budskabet mere klart og i formidlingen via fx billedfortællingsprogrammet Animoto, skærper eleverne deres fortælleevner.

I opgaven med de økonomiske begreber lægger vi op til, at eleverne bruger billedfortællingsprogrammet Animoto, som er enkelt og lige til at gå i gang med.

Digitale produkter

Station Next har specialiseret sig i film- og mediepædagogik, bl.a. på det gratis site Små Produktioner, som træner elevernes færdigheder i digital produktion gennem korte aktiviteter.

Vi har i samarbejde med SmåP udviklet 6 aktiviteter, som er særligt velegnede, når eleverne skal fremstille et digitalt produkt. Vi anbefaler, at man inddrager SmåP-aktiviteterne i det daglige arbejde og i prøveforberedelsen til de tre kulturfag.

Alle aktiviteterne kan produceres af eleverne på 3-6 lektioner.

De 6 aktiviteter er kort beskrevet i ressourceboksen til eleverne – med relevante links til trin-for-trin-vejledninger.

En tilsvarende ressourceboks på denne side giver en kort introduktion til læreren om hver af de 6 aktiviteter med fordele, ulemper, gruppestørrelser etc. – og med link til lærervejledningen på SmåP.