Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreberAf Anders Stig Christensen


Er der forskel på folk?

Der bor over 5 mio. mennesker i Danmark, som alle er forskellige, men som også har meget til fælles.
 
Når man går ind i et supermarked eller ned ad gågaden i en by i Danmark, vil man møde folk i jakkesæt, tørklæder, mærkevaretøj eller tøj fra Bilka.
 
Selvfølgelig kan man ikke bedømme folk ud fra, hvordan de går klædt, men man kan alligevel godt sige, at folks udseende, altså deres påklædning, afspejler sociale og kulturelle forskelle.

Sociale forskelle handler især om økonomi, altså hvor mange penge man har.

En direktør eller en læge med fast job får mere i løn end en ufaglært eller en arbejdsløs. Selv om de sociale forskelle er mindre i Danmark end i de fleste andre lande, er der forskel på ”rig” og ”fattig” og på, hvad man har råd til at købe.
 
Det gælder også, hvordan man bor. Nogle har et stort hus og måske et sommerhus, selv om de er en lille familie. Andre må bo mange sammen i en mindre lejlighed.

Hvad kulturelle forskelle er, er der forskellige opfattelser af, men det kan bl.a. handle om ens sprog, religion, musiksmag, og forskellige værdier man har i sit liv.
 
For nogle er deres religion en vigtig del af deres kultur, mens andre er helt ligeglade med spørgsmål om Gud. Nogle bruger meget af deres tid på at være fan af et fodboldhold, mens andre er mere optagede af en bestemt slags musik – og hvis de er fan af en bestemt musiker, hader de dem, der ikke kan lide ham. I 1960’erne kunne fans af Rolling Stones ikke fordrage Beatles-fans, og i 2010’erne var der et dybt skel mellem de unge, der elskede eller hadede Justin Bieber. 

1. Sociale forskelle og kultur

  • Lav en liste over ting, du opfatter som sociale forskelle i samfundet, gerne både lokalt og nationalt (i Danmark).
  • Lav en liste over ting, du opfatter som en del af din kultur.

2. Fælles drøftelse

  • Diskuter jeres lister i klassen. Er det de samme svar, I kommer frem til? Hvorfor?

 Grafisk element, der viser, at herunder følger en oversigt over forløbet

Kultur og fællesskaber

Alle er del af en eller flere kulturer og subkulturer, men hvad betyder kultur? Og hvad findes der af forskellige kulturer og subkulturer i det danske samfund?

Det multikulturelle samfund

I Danmark lever mange mennesker med forskellig kulturel og etnisk baggrund. Hvad betyder disse begreber? Hvad betyder det, at der er majoriteter og minoriteter? Hvad betyder kulturel mangfoldighed og integration, og har kultur betydning for politikken?

Sociale forskelle i Danmark

Hvilke sociale grupper er der i Danmark? Er Danmark et ”klassesamfund”? Hvad betyder lighed og ulighed i Danmark, og kan man tale om fattigdom i et velfærdssamfund?