Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber


Af Anne Okkels Birk

Ronny kommer til at slå sin bedste ven ihjel med et samurai-sværd. Marlenes ex-kæreste overfalder hende og kaster hende ud ad vinduet fra tredje sal, så hun bliver delvis invalideret. Disse to hændelser er meget alvorlige eksempler på kriminalitet, som har fundet sted i Danmark.

De fleste er nok enige i, at retssystemet skal gøre noget, når en mand er blevet dræbt, og når en kvinde bliver smidt ud fra tredje sal. Men hvad skal der gøres? Og hvis gerningsmændene skal straffes, hvad bør straffen så være?

Hvad gør vi med med mindre alvorlig kriminalitet som for eksempel hashrygning eller piratkopiering af film og musik? Hvornår skal vores handlinger i det hele taget være ulovlige?

Vi er måske ikke altid enige i loven, men som borger i en retsstat har vi pligt til at rette os efter den.

1. Hvordan virker straf?

  • Hvordan tror I, Danmark ville være, hvis der ikke var love, politi, fængsler og domstole?
  • Hvordan bør man straffe dem, som bryder loven?
  • Hvordan virker straf på dig?

Regler i en retsstat

En retsstat er bygget op omkring love, som alle borgere har pligt til at følge. Der gælder også love for magthaverne. Det skal sikre, at ingen misbruger deres magt, og beskytte borgerne mod staten.

Efterforskning og domstole

Når en forbrydelse er begået, skal sagen efterforskes, og den sigtede skal for retten. I doku-mentaren "Med døden til følge" følger vi en retssag i Danmark.

Hvad skal straffen være?

Staten straffer dem, som bryder loven. Men hvad er formålet med straf? Hævn eller resocialisering? Hvornår er man overhovedet gammel nok til at stå til ansvar for sine kriminelle handlinger?