Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber


Af Elizabeth Boye og Jette Hagensen med bidrag fra Maja Grønkjær
Pædagogiske og faglige konsulenter: Sascha Bloch Nielsen og Ditte Marie Pagaard

FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling
Forenede Nationer (FN) er en organisation med 193 medlemslande, hvilket er næsten alle verdens lande.

FN tager sig af problemer, der har konsekvenser for alle i hele verden. Medlemslandene arbejder sammen for at skabe fred og for at forbedre levevilkårene for alle mennesker.

I 2015 vedtog FN 17 mål (også kaldet 2030-målene), som handler om at få løst verdens største problemer inden 2030.

I dette forløb skal I lære om globale værdikæder. Det vil samtidig give jer viden om FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Forløbet handler om nogle af de ting, I bruger i hverdagen som tøj, smartphones, soja, rejer og grøntsager. Jeres valg af varer her i denne vestlige del af verden har nemlig konsekvenser for både mennesker, dyr og miljøet i hele verden.

Globale værdikæder
Et produkt som fx en T-shirt skabes i en række led eller processer:
  1. design
  2. råvarerne (bomulden) dyrkes
  3. stoffet strikkes
  4. T-shirten bliver syet
  5. T-shirten markedsføres
  6. T-shirten sælges i en butik i Danmark. 
Hvert led er én aktivitet i en kæde af aktiviteter. Hver aktivitet giver produktet mere værdi, altså gør produktet mere værd.

© Jon Kabell

Gennem arbejdet med konkrete værdikæder vil I komme vidt omkring emner som bl.a. økonomisk vækst, ulighed, fattigdom, menneskerettigheder, miljø, bæredygtig udvikling, dyrevelfærd og moderne slaveri.
 
Afslutningsvis skal I se på, hvorledes løsningen af problemerne i værdikæden kan bidrage til at nå FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Dette forløb stilles gratis til rådighed for alle grundskoler

Udgivet med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling.

Gyldendal bidrager til Verdenstimen

Hvert år i uge 36 (3.-7. september) sætter Verdenstimen ekstra fokus på FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling. Gyldendal Uddannelse er en af bidragyderne til Verdenstimen med forløbet Globale værdikæder.

 Grafisk element, der viser, at herunder følger en oversigt over forløbet

Hvad er er en global værdikæde?

Mange varer produceres i ulande og eksporteres til ilande. Herved opstår globale værdikæder. Hvad er globale værdikæder, og hvordan er du en del af dem?

Tøj fra Bangladesh

Hvordan kan du egentlig købe en T-shirt for kun 33 kr.? Med udgangspunkt i tøjindustrien i Bangladesh følges værdikæden fra start til slut.

CASE 1: Kæmperejer fra Sydøstasien

Produktionen af rejer afslører miljøbelastningen, fattigdommen og det moderne slaveri i Sydøstasien. Hvordan kan man ændre dette?

CASE 2: Soja fra Sydamerika

Historien om flæskestegen begynder hos en boliviansk sojabonde og ender efter en tur gennem store multinationale virksomheder i den danske svineindustri.

CASE 3: Smartphones med metaller fra Afrika

Din smartphone har været Jorden rundt, før den lander i din lomme. Rejsen begynder i en usund og farlig kobolt-mine i Afrika. Behøver det at være sådan?

CASE 4: Grøntsager fra Kenya

Kenya tjener mange penge på at eksportere grøntsager. Men hvorfor er landet så præget af sult, fattigdom og børnearbejde?