Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber


Af Jens Aage Poulsen

I 2018 blev 200 danske soldater sendt til Estland. Her indgår de i en brigade med soldater fra flere lande. Brigaden skal markere over for Rusland, at det ikke skal skabe konflikter i Estland.


Soldaterne, der skal udgøre det danske bidrag til Nato's enhanced Forward Presence (eFP) i Baltikum, blev sendt til Estland fra Roskilde Lufthavn den 10. januar 2018. © Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det danske militærs opgave er at forsvare Danmark. Så hvorfor udstationeres danske soldater langt fra Danmark?

Indtil for 70-80 år siden var det dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik at holde sig uden for alle internationale konflikter, der kunne udvikle sig til krig. Siden har Folketinget flere gange vedtaget, at danske soldater deltager i krige langt fra Danmark.

Dette undervisningsforløb diskuterer, hvorfor og hvordan dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik har ændret sig markant i de seneste årtier.

I perioden 1990-juli 2018 har det danske forsvar deltaget i 76 militære operationer sammen med FN, Nato, OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa) og internationale koalitioner. Det svarer til omkring seks gange så mange operationer som under Den kolde Krig. © U.S. Air Force photo/Tech. Sgt. Joseph Swafford

Kilde: "Militær. Danmark går mere i krig og vælger oftere side" (Politiken, 20.10.2018) © Grafik: Nils-Thobo-Carlsen/Gyldendal


1. Militærets opgaver

  • Hvorfor har stort set alle stater i verden et militær?
  • Danmark er et lille land. Mener I, at det nytter noget, at vi har hær, flåde og flyvevåben?
  • Opstil argumenter for og imod, at danske soldater deltager i krige langt fra Danmark.
Grafisk element, der viser, at herunder følger en oversigt over forløbet

Stater og krig

Hvad har det i tidens løb betydet, at en stat har eneret på at bruge vold? Hvordan har stater forsøgt at undgå, at konflikter med andre stater udviklede sig til krig?

Fra neutralitet til Nato

I mange år var det en fordel for Danmark at være et neutralt land. Hvorfor valgte man så at blive medlem af forsvarsalliancen Nato i 1949?

En ny verdensorden?

Den kolde Krig er slut. Man taler om en ny verdensorden, hvor krige kan forhindres, og verden bliver et mere retfærdigt sted. Men går det sådan?

Krigen mod terror

Med terroraktionen den 11. september 2011 er drømmen om en ny verdensorden endelig slut. Danmark spiller en aktiv rolle i krigen mod terror.