Log ind
VÆRKTØJER
Metoder i samfundsfag
Vejledninger til indsamling af samfundsfaglige data
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SamfundsLex
Opslagsværk med samfundsfaglige begreber

OM SAMFUNDSFAG.GYLDENDAL.DK


Gør din undervisning digital med samfundsfag.gyldendal.dk, som indeholder et bredt udvalg af tekster, videoer, interaktive opgaver, forklarende infografikker, i-ark og meget mere.

Arbejd med de færdige forløb, eller tilrettelæg frit din egen undervisning med fagtekster og kildemateriale fra Mediebasen.samfundsfag.gyldendal.dk indeholder fagligt funderede undervisningsforløb til 8.-10. klasse. Forløbene indeholder et varieret udbud af større og mindre opgaver, som lægger op til at arbejde problemorienteret, redegørende, analyserende og perspektiverende med samfundsfaget.

Alle forløb er suppleret med en lærervejledning, læringsmål og oplæg til evaluering.


I Mediebasen ligger der et stort udvalg af fagtekster og kildemateriale til brug i samfundsfagsundervisningen: artikler, lovtekster, statistik, film, fotos, kampagner og infografikker m.m.
 
Download materialet og sæt det sammen i forløb, der et tilpasset den aktuelle undervisningssituation, eller anvend kildematerialet til opgaver, gennemgange eller præsentationer. 


SamfundsLex og Metoder i samfundsfag er to centrale værktøjer til brug i samfundsfagsundervisningen.

I Samfundslex kan eleverne slå faglige ord op. Desuden linker opslagsværket til den liste af relevante faglige begreber, som er opstillet til hvert af portalens undervisningsforløb.

Metoder i samfundsfag giver eleverne korte og handlingsorienterede vejledninger til arbejdet med metoder. Læs mere under Fagets metoder nedenfor.


I Metoder i samfundsfag finder eleverne korte introduktioner til forskellige metoder, som er relevante i arbejdet med samfundsfag. Hensigten er ikke, at de skal læse en masse om hver metode, men at de skal anvende den i praksis.

Metoderne er suppleret med handleorienterede vejledninger, instruerende film og eksempler, der gør eleverne i stand til at gå i gang med interview, feltundersøgelse, analyse, informationssøgning m.m.


Lærerdelen giver et overblik over portalens forskellige elementer. Til hvert af portalens forløb er der formuleret en kort og præcis lærervejledning indeholdende faglige overvejelser og læringsmål.

Desuden indeholder lærerdelen didaktiske overvejelser over faget og et skema, som kan anvendes i forbindelse med planlægningen af undervisningsforløb.


Prøven i samfundsfag er en mundtlig prøve på baggrund af en selvvalgt problemstilling og med inddragelse af et produkt, som eleverne selv har udarbejdet. Fagportalen indholder baggrundsstof om prøven samt prøveforberedende værktøjer.